เราคือ ท๊อปเทรดเดอร์

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนเป็นตัวแทนขายและดูแลงานการตลาดข้อมูลของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุน

วิสัยทัศน์

ให้บริการระบบซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบซื้อขายตราสารทางการเงินในประเทศไทย และธุรกิจการเขียนโปรแกรมระบบเทรด

การดำเนินงาน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ แบบอัตโนมัติเพื่อสร้างประสบการณ์การเทรดแบบใหม่ให้กับนักลงทุนไทย

งานบริการระบบซื้อขาย

ระบบซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (MT4) และระบบซื้อขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้หลากหลายอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์แบบคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

งานบริการข้อมูลหลักทรัพย์

บริการข้อมูล การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลในขณะเวลาซื้อขาย (Real time) สิ้นวัน (End of day) และในอดีต (Historical) แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุน ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

งานให้ความรู้ผู้ลงทุนและกิจกรรมตลาด

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบัน มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกได้ตามระดับความรู้ของผู้ลงทุน ได้แก่ หลักสูตรระดับต้น สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่, หลักสูตรระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนอยู่บ้างแล้ว และ หลักสูตรระดับสูง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนดีแล้ว แต่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ในการลงทุน

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านเยาวชน เช่นการเปิดสอนและอบรม ให้กับนักศึกษาที่สนใจในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดกลุ่มงานอาชีพใหม่ๆ ในอนาคตเช่นผู้แนะนำลูกค้า หรือ นักพัฒนาโรบอทสำหรับการลงทุนเป็นต้น

3 รูปแบบในการลงทุน

คุณสามารถลงทุนโดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้ตามใช้ชอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

Follower

มือใหม่ครับ อยากเรียนรู้ และปฎิบัติจริงไปพร้อมๆ กัน แต่ขอเซฟๆ นะพี่

Manual Trading

เบื่อไหม ที่ต้องเทรด TFEX สไตล์หุ้น จะดีกว่าไหมถ้าสามารถเทรด TFEX สไตส์ Forex

Automatic Trading

เปิดพอร์ตแล้ว ไม่มีเวลาเทรด หรือใจไม่นิ่งตอนเทรดจริง หุ่นยนตร์สามารถช่วยคุณได้

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด
TOP TRADER COMPANY LIMITED

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่?
โปรดติดต่อเรา เราพร้อมรับฟังความเห็นจากคุณ!!

193/104, 25/F, Unit D, Lake Ratchada Office Complex Building, Ratchadaphisak Rd., Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

support@toptrader.co.th

+66 (0)2 021 0777

เลขจดทะเบียนบริษัท 0105557046401