เราคือ ท๊อปเทรดเดอร์

บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนเป็นตัวแทนขายและดูแลงานการตลาดข้อมูลของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุน

วิสัยทัศน์

ให้บริการระบบซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบซื้อขายตราสารทางการเงินในประเทศไทย และธุรกิจการเขียนโปรแกรมระบบเทรด

การดำเนินงาน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ แบบอัตโนมัติเพื่อสร้างประสบการณ์การเทรดแบบใหม่ให้กับนักลงทุนไทย

งานบริการระบบซื้อขาย

ระบบซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (MT4) และระบบซื้อขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้หลากหลายอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์แบบคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

งานบริการข้อมูลหลักทรัพย์

บริการข้อมูล การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลในขณะเวลาซื้อขาย (Real time) สิ้นวัน (End of day) และในอดีต (Historical) แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุน ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

งานให้ความรู้ผู้ลงทุนและกิจกรรมตลาด

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบัน มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกได้ตามระดับความรู้ของผู้ลงทุน ได้แก่ หลักสูตรระดับต้น สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่, หลักสูตรระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนอยู่บ้างแล้ว และ หลักสูตรระดับสูง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนดีแล้ว แต่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ในการลงทุน

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านเยาวชน เช่นการเปิดสอนและอบรม ให้กับนักศึกษาที่สนใจในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดกลุ่มงานอาชีพใหม่ๆ ในอนาคตเช่นผู้แนะนำลูกค้า หรือ นักพัฒนาโรบอทสำหรับการลงทุนเป็นต้น

3 รูปแบบในการลงทุน

คุณสามารถลงทุนโดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้ตามใช้ชอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

Follower

มือใหม่ครับ อยากเรียนรู้ และปฎิบัติจริงไปพร้อมๆ กัน แต่ขอเซฟๆ นะพี่

Manual Trading

เบื่อไหม ที่ต้องเทรด TFEX สไตล์หุ้น จะดีกว่าไหมถ้าสามารถเทรด TFEX สไตส์ Forex

Automatic Trading

เปิดพอร์ตแล้ว ไม่มีเวลาเทรด หรือใจไม่นิ่งตอนเทรดจริง หุ่นยนตร์สามารถช่วยคุณได้

ติดต่อ ท๊อปเทรดเดอร์

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่?
โปรดติดต่อเรา เราพร้อมรับฟังความเห็นจากคุณ!!

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง2110-2111 อาคาร 2 แขวงยานนาวา เขตสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

support@toptrader.co.th

02 021 0777